Bouwbegeleiding

Bouwbegeleiding

Bij bouwbegeleiding gaat het om begeleiding van bouwprojecten in de breedste zin van het woord, van idee tot eindresultaat.

Dit kan bestaan uit:

– haalbaarheidsonderzoek
– contacten met de overheid
– aanvragen vergunningen
– keuze van architect
– aannemers selectie
– wijze van prijsaanbieding aannemers
– prijsonderhandelingen met aannemers
– controle bouwkostencalculatie
– kostenbewaking bouw
– bewaking planning van de bouw
– kwaliteit controle tijdens de bouw

Het proces van bouwbegeleiding start met het afgeven van een vergunning. De vergunning heeft u nodig om te kunnen bouwen en exploiteren. Iedere vergunning kent standaardvoorschriften, o.a. met betrekking tot aanbesteding, meer- en minderwerk en de eindafrekening. Daarnaast kunnen er specifieke voorschriften worden vastgesteld die betrekking hebben op uw concrete bouwsituatie. Na het verkrijgen van de vergunning valt de bouwbegeleiding uiteen in de volgende fasen: het beoordelen van de aanbestedingsresultaten, eventuele meer- en minderwerken, bouwkostenbewaking en het beoordelen van de eindafrekening.

Geldigheidsduur van de vergunning
De vergunningsvoorwaarden kunnen door de aard van het project (nieuwbouw, verbouw, huur, sloop of koop) verschillen. Een afgegeven vergunning heeft een beperkte houdbaarheid. Een vergunning vervalt wanneer datgene waarop de vergunning betrekking heeft, niet binnen één jaar is begonnen en niet voltooid is binnen vier jaar, nadat de vergunning onherroepelijk is geworden. Wanneer u door omstandigheden niet kunt voldoen aan deze termijnen, kunt u een gemotiveerd verzoek indienen om deze termijnen te laten verlengen. Uiteraard dienen de omstandigheden betrekking te hebben op de uitvoering van het bouwinitiatief.

Meer weten?

Neem gerust contact op via de onderstaande gegevens of vul onze contact formulier in.

Belgiestraat 76,
1363BL, Almere

+31 618851449

Contact formulier