Gebruiksvergunning

De gebruiksvergunning

De gebruiksvergunning is een van de vergunningen die wij leveren. Deze vergunning geeft voorschriften voor het beperken van de kans op brand, het beperken van de gevolgen van brand en het vluchten uit een gebouw bij brand. Deze voorschriften worden vertaald naar bouwkundige tekeningen en als voorwaarden in de vergunning opgenomen. De voorschriften worden bepaald door de gemeente op advies van de brandweer. De verantwoordelijkheid voor het veilig gebruik van een bouwwerk of inrichting ligt bij de gebruiker van het *pand. Dit is dus ook degene die de gebruiksvergunning bij de gemeente moet aanvragen. De gebruiker is de persoon of de organisatie die een bepaald gebouw voor een bepaald doel gebruikt of exploiteert. De gebruiker kan dus de eigenaar zijn maar ook de huurder.

Geldigheid gebruiksvergunning

De vergunningsplicht geldt voor nieuwbouw, voor bestaande bouw en voor tijdelijke bouwwerken. De vergunningsplicht kan ontstaan bij wijziging van het gebruik. Voor nieuwbouw of bij wijziging van het gebruik van een bestaand pand moet u de vergunning aanvragen vóór de ingebruikname van het pand. Voor bestaande bouwwerken zal de gemeente de eigenaren of huurders van vergunningplichtige gebouwen aanschrijven en bezoeken. In de gebruiksvergunningen worden geen bouwkundige zaken geregeld. Die komen bij de bouwvergunning aan de orde.

Meer weten?

Neem gerust contact op via de onderstaande gegevens of vul onze contact formulier in.

Belgiestraat 76,
1363BL, Almere

+31 618851449

Contact formulier